Państwowy Instytut Sztuki Filmowej - działalność

Czym jest Panstwowy Instytut Sztuki Filmowej

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej - współpraca z innymi instytucjami

Narodowy Instytut Filmowy to finansowana przez rząd organizacja, której celem jest promowanie i nauczanie tworzenia filmów. Współpracuje z innymi instytucjami, aby poszerzyć zakres swoich usług.

Narodowy Instytut Sztuki Filmowej nawiązał współpracę z innymi instytucjami, aby zapewnić filmowcom więcej możliwości. Jest to sposób, w jaki Instytut wspiera przemysł filmowy i dba o jego zrównoważony rozwój w przyszłości.

Partnerstwo między Narodowym Instytutem Filmowym a innymi instytucjami pomogło przemysłowi filmowemu rozwijać się i stać się bardziej zrównoważonym.

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej - cele i zadania

Narodowy Instytut Sztuki Filmowej jest organizacją publiczną promującą polską kinematografię i kulturę filmową. Ma wiele celów, aby to osiągnąć.

Cele Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to:

  • Promocja i wspieranie polskiego kina i kultury filmowej.
  • Ochrona narodowego dziedzictwa kinematograficznego.
  • Zachęcanie do rozwoju artystów, filmowców, profesjonalistów z branży filmowej i filmowców amatorów.
  • Rozwój rynku filmowego w Polsce.
  • Rozwijanie współpracy międzynarodowej z innymi krajami w celu promocji polskiego kina za granicą.

Państwowy Instytut Sztuki Filmowej - historia

Polski Instytut Sztuki Filmowej został powołany w 1964 roku przez rząd PRL. Misją Instytutu była promocja i wspieranie rozwoju polskiego kina.

Polski Instytut Sztuki Filmowej odegrał kluczową rolę w rozwoju polskiego przemysłu filmowego. Pomógł sfinansować i rozprowadzić wiele filmów, które bez jego pomocy nie byłyby możliwe.

Instytut od ponad sześćdziesięciu lat promuje polską kulturę i tożsamość poprzez film. Instytut odpowiada również za produkcję filmów, organizację pokazów, festiwali i innych wydarzeń.

Chociaż instytut istnieje od dziesięcioleci, w ostatnich latach poczynił znaczne postępy. W 2017 roku udało im się wyprodukować i dystrybuować ponad 150 filmów. Pomogli także stworzyć ponad 600 miejsc pracy i wsparli ponad 500 projektów.


Dodany przez #administrator | 09-03-22


Komentuj

Ostatnie artykuły